Warunki współpracy z PAPFU

Poniżej warunki współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Oferta obsługi kompleksowej doradczej

Zakres obsługi:

  • Wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu;
  • Pomoc w wyborze branży;
  • Przygotowanie wniosku i realnego biznesplanu;
  • Kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany;
  • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
  • Przygotowanie wniosków o płatność.
  • Rozliczenie premii z ARiMR

Nasze wynagrodzenie:  5% prowizji od przyznanej pomocy, nasze wynagrodzenie jest uzależnione od skuteczności naszych działań

Zasięg działania: cały kraj

Współpracę rozpoczynamy od wstępnej konsultacji telefonicznej.